Винятинці

Винятинська бібліотека-філія.

Перша бібліотека в селі Винятинці була створена в 1931 році, яку назвали читальня. Вона мала одну шафу книжок. Дмитро Палишнюк видавав читати книжки у читальні. Завідуючим читальнею був Тихолаз Василь.

Осередок товариства "Просвіта" в селі був створений в 1925 - 1926 р.р. Організаторами "Просвіти" були Михайлина П., Комарніцький Я.,Ростецький К.

Читальня була в хаті Петра Гарап`яка. Тут діяв аматорський гурток. Вистави ставили у стодолі священика. Активні учасники - Михайлина М., Прокопчук М.

Бібліотека була у приміщенні сільської ради до 1990 року. У грудні 1990 року перенесена в адмінбудинок. В бібліотеці працювали: Козаріз Я.І., Кінащук М.І., Данчик М.Я., Денис Л.Я.

В 2006 році Михайлина Павло Васильович, уродженець села Винятинці, передав до бібліотеки 15 книг. Проживає Павло Васильович у м.Чернівці. Він доктор історичних, професор, Почесний доктор Чернівецького університету ім. Юрія Федьковича, Почесний професор Чернівецького фінансово-юридич ного інституту, член Спеціалізованої вченої ради по захисту докторських і кан дидатських дисертацій у Чернівецькому національному університеті ім. Юрія Федьковича із спеціальностей: історія, політологія.

Подаровані 4 книги, написані Павлом Васильовичем Михайлиною: "Визвольна боротьба трудового населення міст України (1569 - 1654), "Володимир Грабовецький - історик України", "Міста України в період феода лізму", "Участь міського населення України у визвольній боротьбі українсько го народу проти польсько - шляхетського поневолення за возз`єднання з Росією", зберігаються у сільській книгозбірні.

Творча лабораторія

 

Назад.      На головну сторінку