Верига Василь
Верига Василь (1922-2008) - відомий громадський діяч, історик, журналіст, редактор.

     
       Народився Василь Іванович Верига 3 січня 1922 р. в с. Колодрібка Заліщицького району. З дитинства любив книги, багато читав, 6 років навчався в Заліщицькій гімназії, пізніше з 1938 по 1942 роки – у Коломийській гімназії.

У 1943-1945 рр. В. Верига воював підхорунжим у дивізії «Галичина», з 1945 до 1948 р. був у таборах в Італії та Англії.

3 червня 1951 року Василь Верига проживає у м. Торонто (Канада). Працював на фабриці та пошті. Саме тут брав активну участь у громадському житті. Працював і навчався в Торонтівському університеті, здобув ступінь бакалавра. У 1968 році закінчив історичний факультет Оттавського університету, одержав ступінь магістра. Далі закінчив курси бібліотекарів. З 1961 року В. Верига працював бібліотекарем у Торонтівському університеті. Тут займав посаду Голови Слов’янської секції, був членом Професорської асоціації університету та професійних організацій бібліотекарів, брав участь у міжнародних конгресах славістів. Він – автор статей і розвідок англійською мовою. У 1989 р. став доктором філософії.

В. Верига був редактором журналу «Вісті Комбатанта», членом наукового товариства ім. Т. Шевченка, викладав історію України на курсах українознавства ім. Г. Сковороди.

Він є автором семи великих праць. Так, у книзі «Там, де Дністер круто в’ється» описує історію шкільництва на Заліщанщині. В 1980 р. появилася друком у серії видань праця «Дорогами Другої світової війни», а у 1996 р. – нариси з історії України (кінець ХVIII – поч. XX ст.)

З 1987 р. Василь Верига на пенсії, але продовжує виконувати обов’язки віце – президента світового конгресу вільних українців, часто відвідує рідний край.

30 грудня 2008 року, на 87 році життя відійшов у вічність Василь Верига.

3 січня, в день народження, відбулись прощання і похорон Василя Вериги на українському цвинтарі Святого Володимира в місті Оквіл, біля Торонто.

ЛІТЕРАТУРА:
ВЕРИГА, В. «Втрати ОУН в часі Другої Світової війни», або «Здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї» [Текст]. – 2-е вид. – Торонто, Канада: Новий шлях, 1991. – 2008 с.

Верига, В. Галицька соціалістична советська республіка, 1920 р. [Текст]. – Нью – Йорк – Торонто: НТШ, 1986 – 200 с.

Верига, В. Дорогами Другої Світової війни: легенди про участь українців у Варшавському повстанні 1944 р. та про українську дивізію «Галичина» [Текст]. – Торонто: Новий шлях, 1980. – 259 с.

Верига, В. До початків українознавчих студій у Канаді [Текст] // Слово і час. – 1994. №940. – С. 60-64.

Верига, В. Листопадовий рейд [Текст]. – К.: Вид. ім. Олени Теліги, 1995. – 192 с.

Верига, В. Нариси з історії України (кінець ХVIII – поч. XX ст.) [Текст]. – Львів: Світ, 1996. – 446 с.

Верига, В. Під сонцем Італії [Текст]. – Торонто, Нью – Йорк, Париж, Сідней, 1984. – 254 с.

Верига, В. Там, де Дністер круто в’ється: іст. нарис виховно – освітньої політики в Галичині на прикладі учительської семінарії та гімназії в Заліщиках, 1899-1939. – 2-е вид. виправл. [Текст]. – Каменяр, 1993. – 279 с.

Бедриківський, В. Сумної слави епізод (Рецензія на книгу В. Вериги «Галицька соціалістична Советська Республіка», 1920 р.) [Текст] // Колос, 1994. – 28 травня.

Зустріч з Василем Веригою [Текст] // Народна газета. – 1993. - №21. – 6 с.

Дубчак, В., Данилюк, П. Над криницею дитинства [Текст] // Колос. – 1995. – 21 серпня., 24 серпня Портрет гімназиста [Текст] // Колос. – 1994. – 17 вересня.

Сюсяйло, С. Монографії і книги Василя Вериги [Текст] // Вільне життя. – 1994. – 30 серпня.

ПРАЦІ ВАСИЛЯ ВЕРИГИ

Галицька Соціалістична совецька Республіка (1920р.). – Нью – Йорк. – Торонто, 1986. - 200 с.

Верига В. Визвольні змагання в Україні, 1914 – 1923 р.р. У 2 томах. – Львів: Вид – во Отців Василіан „Місіонер”, 1998. - 524 с.

Верига В. Втрати ОУН в часі Другої Світової війни або „Здобудеш українську державу або загинеш у боротьбі за неї”. - Торонто: „Новий Шлях”, 1991.-206 с.

Верига В. Дорогами Другої Світової війни: / Легенди про участь українців у здушуванні варшавського повстання в 1944 році та про Українську Дивізію „Галичина”/. - Торонто: Наукове Товариство ім. Шевченка, 1988.- 345с.

Верига В. За межами Батьківщини. Збірник наукових статей і доповідей. - Львів: інститут ім. Крип`якевича, 2002. - 364 с.

Верига В. Конфіскація церковних цінностей в Україні в 1922 році. - К.: Вид-во ім.Олени Теліги, 1996. - 192 с.

Верига В. Листопадовий рейд. - К.: Вид – во ім. Олени Теліги, 1995. - 192 с. /Присвячена подіям осени 1921 року – так званому Листопадовому рейду Української Повстанської Армії під командуванням генерал – хорунжого Ю.Тютюнника./

Верига В. Нариси з історії України: / кінець ХУШ – початок ХХ ст. /. - Львів: „Світ”, 1996. - 446 с.

Верига В. Під сонцем Італії. – Торонто: Видавництво Братства колишніх вояків 1-ої УД УНА, 1984. -250с.

Верига В. Слідами батьків: Нариси історії 30 полку дивізії „Галичина” – 1-ої дтвізії УНА. - Львів: Братство колишніх вояків УД УНА, 2002. - 216 с.

Верига В. Слово і чин. Вибрані статті, доповіді, розвідки, життєписи, 1946 – 1988 / Упорядник і автор передмови М.Литвин /. – Львів: інститут українознавства ім. І. Крип`якевича НАН України, 2001. - 444с.

Верига В. Там, де Дністер круто в`ється: /Іст. Нарис виховно – освітньої політики в Галичині на прикладі учительської семінарії та гімназії в Заліщиках, 1899-1939/. - 2-е вид., виправл. - Львів: Каменяр, 1993. - 279 с. СТАТТІ

Верига В. Вплив української націоналістичної ідеї на суспільно – громадське життя українців в Канаді. - Календар – альманах „Новий шлях”. – Торонто, Онтаріо, - 1979. - С.107-108. /Праця висвітлює діяльність таких діячів, як М.Міхновський, В.Винниченко, Є Коновалець, В. Кубійович, а також Комітету Українців Канади (КУК)/

Верига В., Шимко В. До сейму речі Посполитої Польської // Вільне слово. - 1993. - №9.

Верига В. Дивізійники в діаспорі. // Вісті комбатанта. - Торонто – Нью – Йорк. - 1994. - № 4 – С.73-81. /Подано перелік осіб, колишніх дивізійників, та розповідь про їх професійну та суспільно - громадську діяльність в діаспорі./

Верига В. До 60-річчя „Галичина” - // Вісті комбатанта. – Торонто – Нью – Йорк. - 2003.- № 2. - С.3. /Коротка історична довідка про створення дивізії „Галичина” та її бойові дії в час Другої Світової війни./

Верига В. Дорогами Другої Світової війни. Третє виправлене видання. - // Вісті комбатанта. – Торонто – Нью – Йорк. - 2000. - № 1. - С.109.

Верига В. Похідні групи ОУН з перспективи часу.- Календар – альманах „Новий шлях”. – Торонто –Онтаріо. - 1979. - С. 81-89. /Про організацію проводом ОУН спротиву німецьким окупантам, а згодом більшовицькому режиму./

Верига В. Українська фльота сьогодні. // Вісті комбатанта. – Торонто – Нью-Йорк. - 2003. - № 3 – C.44-47. /Про стан справ в українському флоті і його стосунки з Чорноморським флотом Росії./

ПРО ВАСИЛЯ ВЕРИГУ

Бестселлер „Дорогами другої світової війни” // Народна воля. – 1981. –24 вересня.

Верига Василь – громадський діяч, діяч, бібліотекар, історик, журналіст (3.01.1922) // „Журавлина” книга: Тернопільська українська західна діаспора. Словник імен. А-Ї. – Тернопіль, 1999. – Ч.1. – С. 91-92.

Василь Верига (1922) // З любов`ю до краю: Бібліогр. посібн. – Заліщики, 1998. – С. 57-60.

Голіят Р. С. Доктор Василь Верига про Дивізію // Свобода – 1984. – 19 липня.

Дещо про критику і критиків книжки „Втрати ОУН в часі другової світової війни. // Новий шлях. – 1993. - №1-2

Дутчак В. Над чистою криницею дитинства: Штрихи до портрета громад.-політ. діяча, історика і публіциста В. Вериги // Тернове поле. – 1995. – 2 вересня.

Дутчак В., Данилюк П. Над криницею дитинства // Колос. – 1995. – 19, 24 серпня. – (Люди твої, Наддністров`я).

Закидальський Т. Доктор Василь Верига як історик. // Новий шлях. – 2000. - №3.

Зустріч з Василем Веригою // Народна газета. – 1993. - №21. – С. 6

Історик Василь Верига обгрунтовує історичну єдність українських земель // Вісті Комбатанта. – 1996. - №5-6. – С. 104

Карпенко Б. Екзамен долі витримали // Укр. культура. – 1994. - №11-12. – С. 24-25

Личук О. З Україною в серці // Колос.– 2007.– 27 січ.– С.4

Личук О. Моя Україна починалася з Колодрібки // Колос. – 2003. – 20 верес. – С. 5

Личук О. Тільки рідне є назавши // Колос. – 1993. – 22 травня. – С.3

Ліберний О. Василь Верига відвідав Тернопіль // Свобода. – 2002. – 1 жовтня.

Ліберний О. Такий близький Василь Верига // Свобода. – 2007. – 13 січня. – С.1

Література до знаменних і пам`ятних дат Тернопільщини на 2002 рік: Біобліогр. Список / Уклад. М, В. Друневич. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. – С. 8-9.

Мельничук Б., Щербак Л. Верига Василь Іванович (3.01.1922, с.Колодрбіка нині Заліщицького р-ну) – бібліотекар, історик, журналіст, редактор, грмадський діяч//ТЕС. – Тернопіль, 2004. – Т.1.А-Й. – С.248

Назарко Ір. О. Там, де Дністер круто в`ється//Америка- 1974. – 11 трав.

Олійник В. Василю Веризі 80!//Колос. – 2002. – 12 січня. – С.3

Ониськів М. Василь Верига//Тернопіль. – 1994. - №5-6. – С.40

Ониськів М. Портрет гімназиста//Колос.–1994.–17 ересня.

Стебельський Б. Огляд книжок і рецензії//Література і мистецтво.- 1973.- 3 лютого.

Сюсяйло С. Монографії книги Василя Вериги//Вільне життя. – 1994. – 30 серпня.

Тракало О. Василь Верига у Заліщиках// Колос.- 2002.- 14 верес.- С.2

Тракало О., Ліберний О. Серцем завжди линув до Дністра//Свобода.- 2002.- 12 січ.- С.4

Чировський М. Визвольні змагання в Україні 1914-1923 років//Гомін України.–2002. - №11

Щербакова Л. Золоті ворота: [Про В. Веригу].//Говорить і показує Україна. –1997.– 21 серпня.

ІНТЕРНЕТ – РЕСУРСИ

www.library.te.ua/new lib/arh/kalendar02/ Сайт ТОУНБ. Коротка довідка, бібліографія праць Василя Вериги

http//library-zal. iatp.org.ua./ start/link/120htm Вечір – портрет” З Україною в серці” (до 85 річчя від дня народження В. Вериги)

www.galiciadivision.com./lib/veryha/ newpathway/html Кузьменко В. Публіцистична творчість Василя Вериги

www.galiciadivision. com./lib/ veryha/index.html Верига В. Дорогами Другої світової війни (книга)

www.galiciadivision. com /lib/veryha/s01.html Верига Василь. Звіт комісії Дешена. (про розслідування злочинів проти євреїв)

http://etno.iatp.org. ua /lib/veryha.html Верига В. Українці поза межами України.

www.uarmy.com.ua./ALMANAH./ ALMANAH03./article06/art 6.html Верига Василь. Ціна перемоги (про події Другої світової війни)

www.infoukes. com/newpathway/ 13-14-007.Page-14-html Верига В. Сорокаліття СКВУ-СКУ (Світового Конгресу Українців)

www.infoukes.com/newpathway/ 11-2007-Pade-12-2.htm Верига Василь. Ластівка з-за океану.

http://zal.siоru.net/index/ Сайт м. Заліщики. Вибірка з книги В. Вериги „Там де Дністер круто в”ється”

Назад.      На головну сторінку