Кошилівці

Кошилівська бібліотека філія.

З 2002 року у бібліотеці діє центр краєзнавства. Клуб за інтересом "Мій край" об`єднує 35 осіб різного віку. Викликали інтерес у членів клубу теми засідань: "Доповнюємо історію села", "Кошилівський обоз", "Вічне джерело Історії", "Імена односельців у"Книзі пам`яті", "Цілющі зілля рідної землі", "Моє село - маленька батьківщина", "Вишивана мережка".

Активними членами клубу є: вчитель історії Григорків Роман Богданович, довгожителі села - Тихоліз Кароліна, Плаксюк Марія, Тихоліз Марія, Тихоліз Ганна, Чмола Іванна - учениця школа, Костюк Надія, Яцків Світлана, Полева Галина - студент духовного інституту, Федунів Оксана, Тихоліз Олександра - студенти.

У бібліотечному центрі краєзнавства оформлено куток краєзнавства, де зібрано матеріали, які доповнюють історію села. Тут вміщено спогади старожи лів - Тихоліз Кароліни, Курчак Марії, Бурмей Анни. Так, наприклад, від місце вого краєзнавця, вчителя історії Григорків Романа Богдановича зібрано матеріа ли про історію села. У бібліотеці зібрано і зберігаються в куточку краєзнавства спогади активних просвітян: Тихоліз Кароліни, Тихоліз Марії.

На території села є місце знаходження - пам`ятка Трипільської культури "Кошилівський обоз". Наукове дослідження проводять тут науковці - дослідники, члени Дністровської експедиції. Науковий працівник Василь Штокало описав ці знахідки у журналі "Україна і світ" у статті "Кошилівський обоз". Ці матеріали доступні для всіх читачів.

У бібліотечному центрі краєзнавства проведено зустрічі із вчителями історії - краєзнавцем Романом Богдановичем Григорковим. Цікавими розпові дями про історію села Кошилівці, про січових стрільців, вихідців із села, учасників ОУН - УПА, доповнив захід, презентацію ТЕС. Матеріали зберігаються у бібліотеці.

У кутку краєзнавства зберігаються взірці давнього побуту, ремесел. Зокрема жіноча сорочка, виготовлена в 30-х роках ХХ ст., яка передана із роди ни Плаксюк Марії, домоткані вироби та ткацькі знаряддя, глиняні вироби.

Оформлено книжкову виставку "Моє село - моя святиня," організову ються літературні години, години народознавства, екскурси в історію, зустрічі з краєзнавцями, мешканцями села, родичами людей, які ввійшли в історію,обгово ренню газетних, журнальних статей. Велику допомогу в проведенні краєзнав чих заходів надає вчитель історії Роман Богданович Григорків.

Центр краєзнавства у бібліотеці постійно поповнюється матеріалами.

 

Назад.      На головну сторінку